DAN ANDERSSON - DIKTER OCH TONSÄTTNINGAR

229 kr

Äntligen en sångbok med drygt 100 av de bästa tonsättningarna av Dan Anderssons vackra poesi. Med intressant läsning om sångerna och Dan Andersson. Melodistämmor, texter och ackordanalyser. Ill... mer info »

Upphovsperson
Andersson, Dan
Kategori
Artister & Grupper
Arrangemang
Melodistämma med sångtext & ackordsanalyser
Status
Finns i lager
Leveranstid ca 1 - 5 vardagar
Beskrivning

Äntligen en sångbok med drygt 100 av de bästa tonsättningarna av Dan Anderssons vackra poesi. Med intressant läsning om sångerna och Dan Andersson. Melodistämmor, texter och ackordanalyser. Illustrerad.

Innehåll:

Avskedssång till finnmarksskalden Broder Joachim - vid hans avresa från Göteborg en höstkväll (Dan Andersson)
Barndom (Roine Lindström)
Benkvarnen (Rune Bonnevier)
Benkvarnen (Carl-Olof Carlsson)
Briggen San Antonius (Gunde Johansson)
Den gamle (Algot Andersson)
Den gamle (Gunnar Turesson)
Den röda rosen (Härje Ångman)
Den sista sången (Gunde Johansson)
Den sista sången (Martin Johansson)
Du liv (Martin Hansson)
En gamling (Royne Nilsson)
En gammal kolare (Roine Lindström)
En gång i min ungdom (Jimmy Ginsby)
En spelmans jordafärd (Dan Andersson)
En spelmans jordafärd (Evert Taube)
En svanesång (Royne Nilsson)
En tröstesam visa till idealisten och läraren Angelman (Björn Jadling)
En tröstesam visa till idealisten och läraren Angelman (Sven Scholander)
En ung fader talar (Nisse Munck)
En visa i ensamhet (Åke Edvardsson)
En visa i tacknämelighet (Nisse Munck)
En visa till fiol (Nils Birgersson)
En vårvisa (Roine Lindström)
Ett rus (Dan Andersson)
Ett rus (Dan Viktor Andersson)
Frestaren (Jan-Olof Andersson)
Fången (Monika Sedell)
Fången (Ove Frid)
Gengångare (Björn U. Dahl)
Gengångare (Thorstein Bergman)
God natt - god sömn (Thorstein Bergman)
Gunnar Vandrare (Gunde Johansson)
Gunnar Vägman (Gunde Johansson)
Gässen flytta (Thorstein Bergman)
Gässen flytta (Magnus Gräsbeck)
Helgdagskväll i timmerkojan (Sven Scholander)
Hemlängtan (Gunde Johansson)
Hemlängtan (Gunnar Turesson)
Hemlös (Björn U. Dahl)
Hemlös (Linda Styf)
Höstmelodi (Sven Reenbom)
I timmerkojan på Sami (Thorstein Bergman)
I timmerkojan på Sami (Sven Reenbom)
Jag har drömt (Sofia Karlsson)
Jag har drömt (Rolf Nilsson)
Jag ska gå genom tysta skyar (Gunde Johansson)
Jag väntar (Gunnar Turesson)
Jag är led (Nisse Munck)
Julvisa i finnmarken (Thorstein Bergman)
Jungman Jansson (Dan Andersson)
Kolvaktaren (Thorstein Bergman)
Kolvaktaren (Anna-Greta Rooth)
Kom lyssna på stormen (Monika Sedell)
Kom lyssna på stormen (Inga Margareta Sjöquist)
Krigssång (Linda Rattfelt)
Laolands uggla (Åke Olsson)
Margit (Nils Birgersson)
Min broder, jag vet... (Martin Johansson)
Min sång ska vara ljus (Lille Bror Söderlundh)
Min väg (Dan Viktor Andersson)
Min väg (Rolf Nilsson)
Minnet (Thorstein Bergman)
Natt (Roger Broberg)
Natt (Roine Lindström)
Nu mörknar min väg (Nisse Munck)
Och nu var det natt (Ingrid Andersson)
Olles förbund med makterna (Sofie Livebrant)
Om aftonen (Gunnar Turesson)
Om aftonen (Arto Rintamäki)
Omkring tiggarn från Luossa (Gunde Johansson)
Pajso (Sven Reenbom)
Pajso (Ulf Johan Tempelman)
Per Ols Per Erik (Dan Andersson)
Sizzi (Tor Bergner)
Sizzi (Anna-Greta Rooth)
Spelmannen (Ragnar Ågren)
Syner (Thorstein Bergman)
Sång till min lykta (Linda Rattfelt)
Sång till västanvinden (Gunnar Turesson)
Tal till Jonathan (Gunde Johansson)
Till Astrid Dolores vid skilsmässan (Linda Styf)
Till kvinnan (Christer Lindén)
Till kärleken (Nisse Munck)
Till min far (Sven Reenbom)
Till min längtan (Thorstein Bergman)
Till min Märta (Pär Sörman)
Till min syster (Dan Andersson)
Till smärtan (Jimmy Ginsby)
Till smärtan (Nisse Munck)
Torpedsången (Gunnar Turesson)
Vaggvisa (Sofie Livebrant)
Vaknatt (Thorstein Bergman)
Vaknatt (Inga Margareta Sjöquist)
Visa (Nisse Munck)
Visa tillägnad all ömklighet (Thorstein Bergman)
Visa vid kolvakten (Roger Broberg)
Visa vid kolvakten (Nisse Munck)
Vårkänning (Ingmari Dalin)
Vårkänning (Sven Scholander)
Vårvisa till min broder Joachim (Gunnar Turesson)