Integritetspolicy

EUs dataskyddsförordning  General Data Protection Regulation

GDPR är en ny viktig reglering inom EU för dataskydd som ersätter personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär större rättigheter för dig att bestämma hur dina personuppgifter hanteras. Bland annat innebär det att vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personliga data.

Personuppgiftsansvar

dominanten.nu noter & musik är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och vi värnar om säkerhet och integritet vid vår personuppgiftsbehandling.

Köp, prenumeration m.m.

De personuppgifter som du lämnar, direkt och indirekt, till oss i samband med ditt köp behövs för att vi ska kunna behandla din beställning och uppfylla vårt avtal med dig som kund. Vi samlar in uppgifter om namn, adress, eventuell leveransadress, telefonnummer, e-postadress samt session-id. Den lagliga grunden för dessa uppgifter är fullgörande av köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan vara åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför att neka dig köpet. Vi samlar även in s.k. http-rubriker som t.ex. ip-adress och vilken webbläsare/system du som kund använder för att genomföra ditt köp. Den lagliga grunden för dessa uppgifter är berättigat intresse. Vi behöver dessa av säkerhetsskäl samt för att kunna utveckla våra system. Uppgifterna sparas bara så länge som det krävs för administration av köpet, det vill säga beställning, orderbekräftelser, leveransbesked, leverans, ev. utvärdering och efterarbete samt garantiåtaganden. Fakturaunderlag för köpet sparas enligt gällande bokföringsregler.

Utöver detta samlar vi även via en s.k. Facbook-pixel in uppgifter som kan ger oss möjlighet att ge dig mer releventa inlägg och annonser på Facebook/Instagram. Detta gäller dig som har ett konto på Facebook och/eller Instagram. Den lagliga grunden här är berättigat intresse. Mer info hittar du här

Personuppgifter (e-postadress och eventuellt namn) som lämnas i samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter. Den lagliga grunden är samtycke.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

När du gör ett köp eller beställer prenumeration av vårt nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev blir du en kund till oss. De personuppgifter som du lämnar registreras hos oss och används för administration av din beställning. Uppgifterna du lämnar i samband med prenumerationen av vårt nyhetsbrev kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av dominanten.nu noter & musiks utbud.

Cookies

En cookie är en liten textfil som placeras i din dator när du besöker en webbplats. Du kan blockera din dator mot cookies, men vissa funktioner på webbplatsen kan då upphöra att fungera.

På dominanten.nu används en så kallad sessionscookie för att hantera ditt köp. Sessionscookien försvinner när du lämnar webbplatsen eller avslutar köpet.

Om du inte önskar acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller att du informeras när en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör detta. Tänk bara på att du inte kommer att kunna använda vårt webbshop om du inte accepterar cookies. Då kan du istället välja göra din beställning över telefon.

Via en s.k. Facbook-pixel samlar vi även information som gör att vi har möjlighet att ge dig mer relevanta inlägg och annonser från oss på Facebook och Instagram. Observera att detta endast påverkar dig som har ett Facebook- och/eller Instagramkonto.

Vilka vi delar dina data med

När du genomför ditt köp med vår partner Payson så är de Payson som samlar in dina uppgifter. Därefter delar Payson relevanta personuppgifter med oss. När du genomför ett köp godkänner du Paysons villkor och integritetspolicy. Från Payson får vi information om ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer samt vilket betalsätt du valt. Payson kan i förekommande fall hämta in dina adressuppgifter via en extern partner genom ditt personnummer. Du har möjlighet att avstå från detta genom att inte ange ditt personnummer. I sådant fall kan mängden betalsätt som är möjliga för dig begränsas. Läs mera på payson.se

Hur vi skyddar din information

När du använder vår webbshop skyddas din information genom att datan som skickas mellan vår server och din webbläsare krypteras över https-protokollet. Du kan alltså känna dig säker när du genomför dina beställningar. En krypterad webbplats kännetceknas genom det lilla hänglåset i webbläsarens adressfönster.
I vårt ordersystem kan endast ett fåtal behöriga administörer behandla din data. Vi kan aldrig se din kredit- eller betalkortskortinformation eller likanande.

Rätt att begära information

Du har rätt att efter ansökan en gång per år, kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter om dig som dominanten.nu noter & musik behandlar. Skicka en undertecknad begäran per post till oss (ej e-post). Du har även rätt få dina personuppgifter rättade. Personuppgfter som vi samlat in genom ett samtycke (t.ex. e-postadress och namn som vi använder för nyhetsbrevsutskick) har du också rätt att få raderade ur våra system. Du har även rätt att få http-rubriker (information om ip-adress, webbläsare) raderade.

Betalning via Paysons företagsfaktura

Vid betalning via företagsfaktura kommer fakturan att överlåtas till Svea Bank AB och vi delar då företagskundens personuppgifter med Svea Bank. Svea Bank är personuppgiftsansvarig för de fordringar som vi har överlåtit till Svea Bank. För detaljerad information om Svea Banks behandling av personuppgifter, vänligen läs vidare i Sveas dataskyddsinformation som finns tillgänglig på https://www.svea.com/dataskydd eller kontakta Svea via post 169 81 Solna, telefon 08-514 931 13 eller swp@svea.com. Dataskyddsombud nås på privacy@svea.com.

dominanten.nu noter & musik arbetar ständigt med säkerhets- och integritetsfrågor varför denna integritetspolicy kontinuerligt uppdateras. Uppdaterat 2024-06-20.